Futura d.o.o. –  Direkcija

Doža Đerđa 108, 24323 Feketić, Srbija

+381 64 86 777 69, andrija.futura@gmail.com


Slobodan Lazić

Direktor

Tel:+381 64 86 778 23
E-mail: slobal67@gmail.com


Andrija Račman

Komercijalista

Tel: +381 64 86 777 69
E-mail: andrija.futura@gmail.com


Nikola Tokić

Rukovodilac proizvodnje i sistema kontrole kvaliteta

Tel: +381 64 86 777 68
E-mail: nikolatokic.futura@gmail.com


Marija Jovin

Rukovodilac proizvodnje i sistema kontrole kvaliteta

Tel:+381 64 64 693 40
E-mail: marija.futura@gmail.com


Vladimir Bodvanski

Rukovodilac biljne proizvodnje

Tel: +381 64 64 893 64
E-mail: vladimirj.bodvanski@gmail.com